Biztonságtechnikai eszközök alkalmazásának jogi háttere

 

riasztórendszer

riasztórendszer

A biztonságtechnikai rendszerek alkalmazása a cégek életében elengedhetetlen, de a magánszférában is rohamosan terjed alkalmazásuk. Szinte minden családi házban – de sok lakásban is – megtalálható riasztó rendszer, illetve biztonsági kamera rendszer megfigyelés. A személy- és vagyonvédelem célja a az egyének testi épségének, egészségének, biztonságának megóvása, valamint a vagyon, vagyoni javak (pl. üzleti titok), eszközök védelme az esetleges károkozással, eltulajdonítással szemben. A biztonsági rendszerek alkalmazásának másik aspektusa viszont az érdekellentét, ami a biztonság megteremtése, illetve az egyén magánszférájának, tágabb értelemben az emberi méltóság tiszteletben tartása között húzódhat. Ez a feszültség leginkább a kamera rendszer kapcsán merülhet fel, ezért fontos tisztában lenni ezek működtetéséhez kapcsolódó jogi szabályozással. A Vagyonvédelmi Törvény előírja, hogy a kamerás megfigyelésről tájékoztatni kell az objektumba belépő személyeket, nem irányulhat a megfigyelés jogellenes célra, a felvételeket ésszerű határidőn belül törölni kell. A további részletekért keresse a nyugalom.hu weboldalt!