Munkahelyi baleset esetén kitől követelhető kártérítés?

üzemi baleset

üzemi baleset

A régi Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató a munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért, vétlenségére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. Hasonlóképpen felel a munkáltató a munkavállaló munkahelyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban bekövetkezett károkért is. A munkáltató mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. (Mt. 174. §.) E bonyolultnak tűnő jogszabályhely tehát azt mondja ki, hogy munkahelyi baleset bekövetkezése után a munkáltató (adott esetben a felelősségbiztosítója) köteles fizetni kártérítést a munkavállalónak. Lényeges azonban, hogy a munkahelyi baleset a munkavállalót munkaviszonyával összefüggésben érje, illetve az ne a munkavállaló elháríthatatlan magatartásából származzon. Amennyiben Önt munkahelyi baleset érte, kérjen ingyenes tanácsadást a baleseti-karterites.com oldalon.